SONY DCR-IP55 user manual download (Page 107 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 212
3
-NL
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding
De netwerkfunctie van de camcorder
.......
4
Basisbediening in de NETWERK stand
....
6
Gebruik van het Netwerkmenu
.........
6
Vasthouden van de camcorder bij
gebruik in de NETWERK stand ..
7
Gebruik van de aanraakpen
................
8
Lettertekens invoeren
..........................
9
Tekstinvoerscherm
.............................
11
Lijst met beschikbare lettertekens
....
12
Instellingen voor tekstinvoer
............
17
Voorbereidingen
Gebruik van de NETWERK functies
.......
18
Overzicht van de draadloze Bluetooth
technologie
...........................................
19
Bluetooth apparatuur registreren
....
20
Gebruik van de modem-adapter met
Bluetooth functie
.........................
20
Als de registratie is mislukt
..............
24
Informatie over uw camcorder tonen
........................................................
24
Radiogolf-aanduiding
........................
26
Andere Bluetooth apparaten uit de
lijst kiezen
.....................................
26
Een geregistreerd Bluetooth
apparaat
verwijderen uit de lijst
................
26
Registratie als cliënt
...................................
28
DI-cliëntnummer registreren
............
28
Registreren van het Album op het Internet
................................................................
29
Internet-aanbieder (provider)
...................
30
Netwerkvoorkeuren instellen
...................
31
Uw “Login name (ID)” en
wachtwoord vast instellen
.........
31
Netwerkbediening
Het Album op het Internet samenstellen
................................................................
40
Beelden overbrengen naar uw
het Album op het Internet
(uploaden)
....................................
40
Bekijken of aanpassen van het Album
op het Internet
..............................
47
Beelden uit uw album wissen
...........
52
Stoppen met bekijken of aanpassen
van uw album
..............................
52
Gebruik van e-mail
.....................................
53
Verzenden van e-mail
........................
53
Gebruik van het adresboek
...............
64
Ontvangen van e-mail
.......................
70
Overbodige e-mail wissen
.................
75
Webpagina’s bekijken
................................
77
Webpagina’s op het scherm brengen
........................................................
77
Gebruik van de menubalk in uw
browserprogramma
....................
79
Een Webpagina opslaan op een
“Memory Stick”
– Page Memo bewaarfunctie
......
85
Het browserprogramma sluiten
.......
90
Aanvullende informatie
Bestanden opslaan en bestandsnamen
kiezen
....................................................
91
Verhelpen van storingen
...........................
92
Problemen met toegang tot het
Internet
..........................................
92
Problemen met e-mail
........................
93
Problemen met het bekijken van
Webpagina’s
.................................
94
Problemen met het Album op het
Internet
..........................................
95
Bijstellen van het LCD scherm
(CALIBRATION)
.........................
95
Technische gegevens
..................................
96
Meldingen
....................................................
97
Algemeen
.............................................
97
Voor het Album op het Internet
.......
98
E-mail communicatie
.........................
98
Browser programma
..........................
99
Album-foutcodes
......................................
100
Verklarende woordenlijst
........................
102
Setup memo voor instellingen
................
104
Sample
This manual is suitable for devices