SONY DCR-IP55 user manual download (Page 106 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 212
2
-NL
Betreffende handelsmerken
•De term “Memory Stick” en het
teken zijn gedeponeerde handelsmerken van
Sony Corporation.
•De BLUETOOTH handelsmerken behoren toe aan hun eigenaar en worden door Sony
Corporation onder licentie gebruikt.
•NetFront van Access Co., Ltd. staat in voor de Internetfunctie van dit product.
NetFront is een gedeponeerd handelsmerk van Access Co., Ltd. in Japan.
Copyright © 1996-2002 ACCESS CO., LTD.
•De meegeleverde programmatuur is deels gebaseerd op het werk van de Independent
JPEG Group.
Alle andere namen van producten in deze gebruiksaanwijzing kunnen de
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven. De
aanduidingen “TM” en “®” zullen niet telkens in deze gebruiksaanwijzing worden
vermeld.
Geen schadevergoeding voor mislukte opnamen
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien aangehechte of door downloaden
verkregen bestanden niet kunnen worden opgenomen of afgespeeld door defecten,
problemen met opslagmedia, enz.
Voorzorgsmaatregelen
•Controleer of de klok van de camcorder juist is ingesteld alvorens de netwerkfunctie
te gebruiken. Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de
camcorder. Bij gebruik van de netwerkfunctie zonder dat de klok is ingesteld, kan het
niet altijd mogelijk zijn e-mail te verzenden of ontvangen of Webpagina’s te bekijken.
•Tijdens gebruik in de NETWERK stand mag u niet het batterijpak verwijderen of de
netspanningsadapter losmaken. Daardoor kunnen namelijk de instellingen voor de
NETWERK stand gewist worden. Schakel dus eerst de NETWERK stand uit voordat u
de POWER schakelaar op “OFF (CHG)” of in een andere stand zet. Dit om te
voorkomen dat uw NETWERK instellingen verloren gaan.
•Wij raden u aan reservekopieën te maken van uw e-mail berichten en uw
netwerkvoorkeuren. Deze kunnen immers soms verloren gaan door
geheugenproblemen. Noteer uw netwerkvoorkeuren of gebruik de “Setup memo voor
instellingen” informatie (op pagina 104). Doe dit ook als u de camcorder moet
wegbrengen voor onderhoud of reparatie, want ook daarbij zouden uw gegevens
kunnen verdwijnen.
•Uw netwerkvoorkeuren kunnen niet worden hersteld met de terugsteltoets.
Gebruik van de netwerkfunctie met een batterijpak
Wanneer blijkt dat er niet voldoende batterijtijd over is in de NETWERK stand, sluit u
de netspanningsadapter aan of vervangt u het batterijpak door een volledig opgeladen
exemplaar. Verlaat echter eerst de NETWERK stand, voordat u de netspanningsadapter
aansluit of het batterijpak vervangt.
Bruikbaarheid van de netwerkfuncties
De netwerkfuncties zijn alleen beschikbaar in de volgende landen of streken:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië,
Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en
Zwitserland. (Na onderzoek vastgesteld door de Sony Corporation op 1-8-2001.)
Buiten de hierboven vermelde landen of streken zal de netwerkfunctie van de
camcorder alleen beschikbaar zijn in het land of de streek waar de camcorder werd
aangekocht.
Sample
This manual is suitable for devices