Genius G-Shot DV53 user manual download

Languages: Hungarian
Pages:72
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 72
Magyar
-1-
Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztet
ő
szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön
hulladéklerakókban kell gy
ű
jteni.
A következ
ő
figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra
vonatkozik:
A terméket az elkülönített hulladékgy
ű
jtést figyelembe véve
tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási
szeméttárolóba.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felel
ő
s hatósággal.
FCC TANÚSÍTVÁNY
Jelen készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A m
ű
ködésre az alábbi két feltétel
vonatkozik:
(1).
A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
(2).
A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is,
mely nem kívánt m
ű
ködést eredményezhet.
Megjegyzés:
Ezt a készüléket tesztelték, és az FCC direktívák 15. pontjának megfelel
ő
en B osztályú
digitális készüléknek felel meg. Ezek a határértékek úgy lettek meghatározva, hogy otthoni
felhasználás során megfelel
ő
védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen. Ez a készülék
rádiófrekvenciás energiát használ, és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak
megfelel
ő
en történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt
zavarhatja.
Azonban nincsen garancia arra, hogy ilyen interferencia nem fog fellépni az adott telepítés
helyszínén. Amennyiben a készülék a rádió vagy televízió m
ű
ködését zavarja (err
ő
l a
készülék be és kikapcsolásával lehet meggy
ő
z
ő
dni), akkor a felhasználó a következ
ő
módszereket alkalmazhatja az interferencia kiküszöbölésére:
A vev
ő
antennát forgassa más irányba, vagy helyezze át
Növelje meg a készülék és a vev
ő
közötti távolságot
Csatlakoztassa a készüléket a vev
ő
hálózati áramkörét
ő
l eltér
ő
hálózati
konnektorba
Annak érdekében, hogy a készülék megfeleljen az FCC direktívák 15. pontja és B
alpontja szerinti B osztályú digitális készülék kategóriájának, árnyékolt kábelek
használata szükséges.
Semmiképpen ne alakítsa át vagy változtassa meg a készüléket, hacsak nem a
felhasználói útmutató alapján teszi. Az ilyen módosítás vagy változtatás a
felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.
Sample
This manual is suitable for devices