Canon EOS 5D user manual download

Languages: Ukrainian
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Сортування
зображень
1
2
4
5
Вступ/
Зміст
Завантаження
зображень
Перегляд
зображень
Друк
зображень
Редагування
зображень
Довідкова
інформація/
Покажчик
6
Обробка великої
кількості
зображень
у форматі RAW
7
Дистанційна
зйомка
9
Зазначення
вподобань
8
Відтворення відео
та збереження
фотографій
Програма обробки, перегляду та редагування зображень RAW
Digital Photo Professional
Вер. 4.8
Інструкція з використання
Зміст інструкції з використання
DPP означає Digital Photo Professional.
У прикладах, наведених у цій інструкції,
використовувались екрани операційної системи
Windows 8.1.
°
означає процедуру вибору меню.
Квадратні дужки використовуються для
позначення таких елементів, як назви пунктів
меню, кнопок і вікон, які відображаються на
екрані комп’ютера.
Дужки < > використовуються для позначення
клавіш клавіатури.
стор. **
означає сторінку, на яку посилається
текст.
Клацніть цей напис, щоб перейти на відповідну
сторінку.
позначає функцію для досвідчених
користувачів, знайомих із програмним
забезпеченням для обробки зображень.
Додатково
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2U0
:
корисна інформація в разі виникнення
неполадок.
:
рекомендації з ефективного використання
цієї програми.
:
означає інформацію, яку слід прочитати,
перш ніж почати користування програмою.
:
означає додаткову інформацію, яка може
бути корисною.
Перехід між сторінками
Клацайте стрілки в правому нижньому куті екрана.
:
наступна сторінка
:
попередня сторінка
:
повернення до сторінки, яка переглядалась
останньою
Клацайте заголовки розділів, розташовані
праворуч на екрані, щоб переходити на
відповідні сторінки. Можна також клацнути будь-
який пункт змісту для переходу на відповідну
сторінку.
УКРАЇНСЬКА
Sample