Canon EOS 30D user manual download

Languages: Swedish
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Inledning
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
Innehåll
Programvara för att skapa bildstilsfil
Picture Style Editor
Ver. 1.24
Användarhandbok
Innehåll i användarhandboken
PSE står för Picture Style Editor.
Skärmbilderna i exemplen i den här handboken
är hämtade från Windows 10.
anger alternativ som du ska välja på menyn.
(Exempel: Menyn [File/Arkiv]
[Exit/Avsluta].)
Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
sid. **
syftar på en referenssida.
Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan.
:
Anger information som bör läsas före
användning.
:
Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA250
Bläddra mellan sidor
Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
Klicka på rubrikerna till höger på skärmen om du
vill gå till sidan med rubrikens innehållsförteck-
ning. Klicka på avsnittet som du vill läsa i
innehållsförteckningen, så kommer du till den
aktuella sidan.
SVENSKA
Sample