Canon EOS 30D user manual download

Languages: Finnish
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Johdanto
Mallin
valmisteleminen
Perusikkunat
Esisäädöt
Kuvan
ominaisuudet
Tallentaminen
Asetukset
Lisätietoja
Sisällys
Kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto
Picture Style Editor
Versio 1.24
-ohjelmiston käyttöopas
Käyttöoppaan sisältö
PSE on lyhenne sanoista Picture Style Editor.
Tässä oppaassa käytetyt esimerkkien
näyttökuvat ovat Windows 10:stä.
viittaa valikon valintatapaan.
(Esimerkki: [File/Tiedosto]-valikko
[Exit/
Lopeta].)
Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen,
painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään
hakasulkeisiin.
Näppäimistön painikkeet merkitään
kulmasulkeisiin < >.
s. **
tarkoittaa viittaussivua.
Voit siirtyä kyseiselle sivulle napsauttamalla.
:
Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava
ennen käyttöä.
:
Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA260
Vaihtaminen sivujen välillä
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa näkyviä
nuolia.
: seuraava sivu
: edellinen sivu
: palaa aiemmin avatulle sivulle
Voit siirtyä otsikon sisältösivulle napsauttamalla
oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit
siirtyä haluamallesi sivulle napsauttamalla
sisällysluettelon kohtaa.
SUOMI
Sample