Canon EOS 30D user manual download

Languages: Dutch
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Inleiding
Een
voorbeeldopname
voorbereiden
Basis-
vensters
Voorbereidende
aanpassingen
Opnamekenmerken
Opslaan
Voorkeuren
Referentie
Inhoud
Software voor het maken van beeldstijlbestanden
Picture Style Editor
Versie 1.24
Instructiehandleiding
Inhoud van deze instructiehandleiding
PSE staat voor Picture Style Editor.
De vensters die in deze handleiding ter
illustratie worden gebruikt, zijn afkomstig uit
Windows 10.
geeft de selectieprocedure aan in het menu.
(Bijvoorbeeld: menu [File/Bestand]
[Exit/
Afsluiten].)
Verwijzingen naar menu's, knoppen of vensters
die op het computerscherm worden
weergegeven, staan tussen vierkante haken.
Verwijzingen naar toetsen op het toetsenbord
worden weergegeven tussen punthaken < >.
pag.**
verwijst naar een paginanummer.
Klik hierop om naar de desbetreffende pagina te
gaan.
: informatie die vóór gebruik moet worden
gelezen.
: aanvullende informatie die voor u van nut
kan zijn.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA280
Door de handleiding bladeren
Klik op de pijlen rechtsonder in het scherm.
: volgende pagina
: vorige pagina
: terug naar de laatst weergegeven pagina
Klik op de titels rechts op het scherm om naar
de pagina met de inhoudsopgave van dat
hoofdstuk te gaan. U kunt ook op het gewenste
onderwerp in de inhoudsopgave klikken om
naar de desbetreffende pagina te gaan.
NEDERLANDS
Sample