Canon EOS 30D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Įvadas
Pavyzdžio
paruošimas
Pagrindiniai
langai
Pirminis
derinimas
Vaizdo
charakteristikos
Įrašymas
Nuostatos
Nuorodos
Turinys
„Picture Style“ failų kūrimo programa
„Picture Style Editor“
Ver. 1.24
naudotojo vadovas
Šio naudotojo vadovo turinys
PSE reiškia „Picture Style Editor“.
Šiame naudotojo vadove vaizduojami operacinės
sistemos „Windows 7“ langai.
nurodo meniu pasirinkimo procedūrą
(Pavyzdys: meniu [File/Failas]
[Exit/Išeiti].)
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz.,
meniu punktams, mygtukų ir langų pavadinimams,
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
Tekstas, pateikiamas tarp ženklų < >, reiškia
klaviatūros klavišą.
** p.
nurodo susijusį puslapį.
Spustelėkite, kad būtų pateiktas susijęs puslapis.
:
žymi informaciją, kurią reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
:
žymi papildomą informaciją, kuri gali būti
naudinga.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2W0
Puslapių keitimas
Spustelėkite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
: tolesnis puslapis
: ankstesnis puslapis
: grįžimas į ankstesnį puslapį
Kad pereitumėte į kitos temos turinio puslapį,
spustelėkite jo pavadinimą, pateikiamą ekrano
dešinėje pusėje. Be to, į reikiamą puslapį
patenkama turinyje spustelėjus pageidaujamą
punktą.
LIETUVIŲ K.
Sample