Canon EOS 30D user manual download

Languages: Latvian
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Ievads
Parauga
sagatavošana
Pamata logi
Attēlu
sagatavošana
Attēla
raksturlielumi
Saglabāšana
Preferences
Uzziņas
Saturs
Attēla stila failu izveides programmatūra
Picture Style Editor
versija 1.24
Lietotāja rokasgrāmata
Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs
"PSE" apzīmē programmu Picture Style Editor.
Šajā rokasgrāmatā piemēros izmantotie logi ir no
Windows 7.
norāda izvēlnes atlases secību.
(Piemērs: izvēlne [File/Fails]
[Exit/Iziet].)
Ar kvadrātiekavām tiek apzīmēti elementi —
izvēlnes elementi, pogu nosaukumi un logu
nosaukumi, kas tiek attēloti datora ekrānā.
Teksts iekavās < > apzīmē taustiņu uz tastatūras.
lpp.**
norāda atsauces lappusi.
Klikšķiniet, lai pārietu uz attiecīgo lappusi.
:
Apzīmē informāciju, kas pirms lietošanas ir
jāizlasa.
:
Apzīmē papildu informāciju, kas varētu būt
noderīga.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2L0
Pārslēgšanās starp lapām
Klikšķiniet uz bultiņām ekrāna labajā apakšējā stūrī.
: nākamā lappuse
: iepriekšējā lappuse
: atgriezties pēdējā skatītajā lappusē
Lai pārslēgtos uz attiecīgajam virsrakstam atbilstošā
satura lappusi, klikšķiniet uz virsrakstiem ekrāna
labajā pusē. Līdzīgā veidā satura rādītājā
noklikšķiniet uz elementa, par kuru vēlaties uzzināt
vairāk, lai pārietu uz vajadzīgo lappusi.
LATVISKI
Sample