Canon EOS 30D user manual download

Languages: Kazakh
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Кіріспе
Дайындау
Үлгі
Негізгі
Windows
Алдын ала
реттеулер
Сурет
сипаттамалары
Сақтау
Теңшелімдер
Анықтама
Мазмұны
Picture Style файл жасау бағдарламасы
Picture Style Editor
Нұс. 1.24
Нұсқаулық
Осы нұсқаулықтың мазмұны
PSE — Picture Style Editor дегенді білдіреді.
Бұл нұсқаулықтағы мысалдарда пайдаланылған
терезелер Windows 7 жүйесінен алынған.
мәзірдің таңдау процедурасын көрсетеді.
(Мысалы: [File/Файл] мәзірі
[Exit/Шығу].)
Шаршы жақшалар мәзір аттары, түйме аттары
және терезе аттары сияқты компьютер
экранында пайда болатын элементтерді көрсету
үшін пайдаланылады.
< > ішіндегі мәтін пернетақтадағы пернені
көрсетеді.
** -бет
анықтамалық бетті көрсетеді.
Тиісті бетке өту үшін басыңыз.
:
Пайдалану алдына оқылуы қажет
ақпаратты белгілейді.
:
Пайдалы болуы мүмкін қосымша
ақпаратты белгілейді.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA2Y0
Беттер арасында ауысу
Экранның төменгі оң жағындағы көрсеткілерді
басыңыз.
: келесі бет
: алдыңғы бет
: осының алдында көрсетілген бетке оралу
Экранның оң жағындағы тақырыпты басып, сол
тақырыптың мазмұнына өтіңіз. Сонымен қатар,
тиісті бетке өту үшін мазмұнда оқығыңыз келген
тармақты басыңыз.
ҚАЗАҚША
Sample