Canon EOS 30D user manual download

Languages: Danish
Pages:23
Description:This document contains instructions on how to use Picture Style Editor software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 23
Indledning
Klargøre et
prøvebillede
Grundlæggende
vinduer
Forindstillinger
Billedegenskaber
Gemme
Indstillinger
Reference
Indholdsfortegnelse
Software til oprettelse af Picture Style-filer
Picture Style Editor
Ver. 1.24
Instruktionsmanual
Indhold i denne instruktionsmanual
PSE står for Picture Style Editor.
I denne manual er de vinduer, der anvendes i
eksemplerne, fra Windows 10.
angiver, hvordan man vælger på menuen.
(Eksempel: menuen [File/Filer]
[Exit/Afslut].)
Navne på de menuer, knapper og vinduer, der
vises på computerskærmen, angives i
firkantede parenteser.
Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
:
Angiver oplysninger, der skal læses
før brug.
:
Angiver ekstra oplysninger, der kan
være nyttige.
© CANON INC. 2020
CEL-SX9XA240
Skifte mellem sider
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til en side, du tidligere har
fået vist
Klik på overskrifterne i højre side af skærmen
for at skifte til den tilsvarende indholdsside.
Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den
relevante side.
DANSK
Sample