Canon EOS 30D user manual download

Languages: Swedish
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Inledning
Kortfattat
innehåll
Grund-
funktioner
Avancerade
funktioner
Avancerad
bildredigering
och utskrift
Redigera
JPEG- och
TIFF-bilder
Index
Behandla ett
stort antal
bilder
Övrig
information
Programvara för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering
Digital Photo Professional
ver. 3.14
Användarhandbok
O
Innehåll i användarhandboken
O
DPP står för Digital Photo Professional.
O
De skärmbilder som används i den här
handboken för att beskriva kamerans
grundfunktioner har hämtats från Windows 7.
Vissa skärmbilder kan även ha hämtats från
andra versioner av Windows.
O
anger alternativ som du ska välja på menyn.
Exempel: Menyn [File/Arkiv]
[Exit/Avsluta].
O
Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
O
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
O
s. **
syftar på en referenssida.
Gå till den aktuella sidan genom att klicka.
O
:
Anger användbar information när ett
problem uppstår.
O
:
Anger tips om hur du använder
programvaran på bästa sätt.
O
:
Anger information som bör läsas före
användning.
O
:
Anger ytterligare information som du kan ha nytta av.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA250
O
Bläddra mellan sidor
O
Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
O
Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen
om du vill gå till sidan med kapitlets
innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du
vill läsa i innehållsförteckningen, så kommer du
till den aktuella sidan.
O
Hjälptangenter och kortkommandon
O
Information om hur du använder DPP finns i
hjälpen på menyn [Help/Hjälp].
O
I [Troubleshooting/Felsökning]
[Shortcut Key
List/Lista över kortkommandon] i hjälpen finns
en lista över kortkommandon som du kan
använda för att utföra åtgärder snabbare.
SVENSKA
Sample