Canon EOS 30D user manual download

Languages: Hungarian
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Bevezetés
Tartalom rövid
áttekintése
Alapvet
ő
m
ű
veletek
Haladó
m
ű
veletek
Egyéb képszerkesztési
és nyomtatási
beállítások
JPEG- és
TIFF-képek
szerkesztése
Tárgymutató
Nagyszámú
kép
feldolgozása
Referencia
RAW-képfeldolgozó, -megtekint
ő
és -szerkeszt
ő
szoftver
Digital Photo Professional
3.14 verzió
Kezelési kézikönyv
A kezelési kézikönyv tartalma
A DPP a Digital Photo Professional rövidítése.
A kézikönyv alapvet
ő
kezelési útmutatóiban használt
képerny
ő
k a Windows 7 operációs rendszerb
ő
l,
egyes részek képerny
ő
i pedig a Windows rendszer
egyéb verzióiból származnak.
jelöli a menükiválasztás folyamatát.
Példa: [File/Fájl] menü
[Exit/Kilépés].
Szögletes zárójelek jelölik az olyan elemeket,
mint például a számítógép képerny
ő
jén
megjelen
ő
menük, gombok és ablakok nevei.
A < > jelek közötti szöveg a billenty
ű
zet
valamelyik billenty
ű
jét jelenti.
**. oldal
: Hivatkozott oldalszámot jelöl.
Rákattintva megnézheti a hivatkozott oldalt.
: Felmerül
ő
probléma elhárítását segít
ő
tájékoztatást jelöl.
:
A program hozzáért
ő
használatára
szolgáló tanácsokat jelöli.
:
Olyan információt jelez, amelyet
használat el
ő
tt el kell olvasni.
:
Hasznos kiegészít
ő
információt jelez.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2F0
Váltás oldalak között
Kattintson a képerny
ő
jobb alsó szélén lév
ő
nyilakra.
: következ
ő
oldal
: el
ő
z
ő
oldal
: visszatérés az el
ő
z
ő
leg megtekintett
oldalra
Ha a képerny
ő
jobb szélén lév
ő
fejezetcímekre
kattint, az adott fejezet tartalomjegyzékére vált.
Ugyanígy a tartalomjegyzékben a megtekinteni
kívánt elemre kattintva a megfelel
ő
oldalra léphet.
A Súgó és a gyorsbillenty
ű
k
A DPP használatára vonatkozó információkért
tekintse meg a [Help/Súgó] menüben található
Súgót.
A gyors m
ű
ködtetést segít
ő
gyorsbillenty
ű
k
listája a Súgó [Troubleshooting/Hibaelhárítás]
[Shortcut Key List/Gyorsbillenty
ű
lista]
menüpontjaiban található.
MAGYAR
Sample