Canon EOS 30D user manual download

Languages: Estonian
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Sissejuhatus
Sisukorra
ülevaade
Põhitoimingud
Lisatoimingud
Täiustatud
pilditöötlus ja
printimine
JPEG-/TIFF-
kujutiste
töötlemine
Register
Suure hulga
kujutiste
töötlemine
Üldine teave
RAW-kujutiste töötlus-, vaatamis- ja redigeerimistarkvara
Digital Photo Professional
Ver. 3.14
Kasutusjuhend
Kasutusjuhendi sisukord
DPP tähistab ingliskeelseid sõnu Digital Photo
Professional.
Selles juhendis kasutatud põhitoimingute
ekraanipildid pärinevad operatsioonisüsteemist
Windows 7, osalt on kasutatud ka
operatsioonisüsteemi Windows teiste versioonide
ekraanipilte.
märgib menüü valikutoimingut.
Näide: menüü [File/Fail]
[Exit/Välju].
Nurksulge kasutatakse arvutiekraanil kuvatavate
menüüde, nuppude ja akende nimede
tähistamiseks.
Tekst sümbolite < > vahel tähistab klaviatuuri klahvi.
lk.**
tähistab viidatavat lehekülge.
Klõpsake asjakohasele leheküljele liikumiseks.
:
tähistab abistavat teavet probleemi
ilmnemisel.
:
tähistab tarkvara oskuskasutamise
nõuandeid.
:
tähistab teavet, millega tuleb enne kasutamist
tutvuda.
:
tähistab täiendavat teavet.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA2K0
Lehekülgede vahetamine
Klõpsake nooli ekraani paremas allservas.
: järgmine lehekülg
: eelmine lehekülg
: tagasi eelnevalt kuvatud leheküljele
Peatüki sisukorra avamiseks klõpsake peatüki
päiseid ekraani paremas servas. Vastavale lehele
liikumiseks klõpsake elementi sisukorras.
Abi ja otseteeklahvid
Lisateavet DPP kasutamise kohta leiate menüüs
[Help/Spikker].
Otseteeklahvid leiate menüü Help (Spikker) jaotises
[Troubleshooting/Tõrkeotsing]
[Shortcut Key List/
Otseteeklahvide loend].
EESTIKEELNE
Sample