Canon EOS 30D user manual download

Languages: Danish
Pages:152
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the Digital Photo Professional for Windows. It corresponds to version 3.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 152
1
2
3
4
5
Indledning
Kort oversigt
over indhold
Grundlæggende
betjening
Avanceret
betjening
Avanceret
billedredigering
og -udskrivning
Redigering af
JPEG-/TIFF-
billeder
Indeks
Behandling af
et stort antal
billeder
Reference
Software til behandling, visning og redigering af RAW-billeder
Digital Photo Professional
Ver. 3.14
Instruktionsmanual
O
Indhold i denne instruktionsmanual
O
DPP står for Digital Photo Professional.
O
I denne manual er skærmene, der bruges til
instruktion i grundlæggende betjening, fra
Windows 7, idet nogle dele bruger skærme fra
andre versioner af Windows.
O
angiver, hvordan man vælger på menuen.
Eksempel: Menuen [File/Filer]
[Exit/Afslut].
O
Navne på de menuer, knapper og vinduer, der
vises på computerskærmen, angives i
firkantede parenteser.
O
Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
O
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
O
:
Angiver nyttige oplysninger, hvis der
opstår problemer.
O
:
Angiver tip til effektiv brug af softwaren.
O
:
Angiver oplysninger, der skal læses før
brug.
O
:
Angiver ekstra oplysninger, der kan være
nyttige.
© CANON INC. 2014
CEL-SV6KA240
O
Skift mellem sider
O
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til den side, du tidligere fik vist
O
Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af
skærmen for at skifte til den indholdsside i
kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante
side.
O
Hjælp og genvejstaster
O
Du kan få oplysninger om, hvordan du bruger
DPP, via menuen [Help/Hjælp].
O
[Troubleshooting/Fejlfinding]
[Shortcut Key
List/Oversigt over genvejstaster] i hjælpen viser
en liste over genvejstaster, som er nyttige, når
du bruger programmet.
DANSK
Sample