Canon EOS 30D user manual download

Languages: Swedish
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Inledning
Förbereda ett
bildexempel
Grundläggande
fönster
Förinställningar
Bildegenskaper
Spara
Preferenser
Övrig
information
Innehåll
Programvara för att skapa bildstilsfil
Picture Style Editor
Ver. 1.20
Användarhandbok
O
Innehåll i användarhandboken
O
PSE står för Picture Style Editor.
O
Skärmbilderna i exemplen i den här handboken
är hämtade från Windows 7.
O
anger alternativ som du ska välja på menyn.
(Exempel: Menyn [File/Arkiv]
[Exit/Avsluta].)
O
Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
O
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
O
sid. **
syftar på en referenssida.
Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan.
O
:
Anger information som bör läsas före
användning.
O
:
Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA250
O
Bläddra mellan sidor
O
Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
O
Klicka på rubrikerna till höger på skärmen om du
vill gå till sidan med rubrikens innehållsförteck-
ning. Klicka på avsnittet som du vill läsa i
innehållsförteckningen, så kommer du till den
aktuella sidan.
SVENSKA
Sample