Canon EOS 30D user manual download

Languages: Finnish
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Johdanto
Mallin
valmisteleminen
Perusikkunat
Esisäädöt
Kuvan
ominaisuudet
Tallentaminen
Asetukset
Lisätietoja
Sisällys
Kuva-asetustiedoston luontiohjelmisto
Picture Style Editor
Versio 1.20
-ohjelmiston käyttöopas
O
Käyttöoppaan sisältö
O
PSE on lyhenne sanoista Picture Style Editor.
O
Tässä oppaassa käytetyt esimerkkien
näyttökuvat ovat Windows 7:stä.
O
viittaa valikon valintatapaan.
(Esimerkki: [File/Tiedosto]-valikko
[Exit/
Lopeta].)
O
Tietokoneen näytössä näkyvät valikkojen,
painikkeiden ja ikkunoiden nimet merkitään
hakasulkeisiin.
O
Näppäimistön painikkeet merkitään
kulmasulkeisiin < >.
O
s. **
tarkoittaa viittaussivua.
Voit siirtyä kyseiselle sivulle napsauttamalla.
O
:
Ilmaisee tietoa, johon on tutustuttava
ennen käyttöä.
O
:
Ilmaisee hyödyllistä lisätietoa.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA260
O
Vaihtaminen sivujen välillä
O
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa näkyviä
nuolia.
: seuraava sivu
: edellinen sivu
: palaa aiemmin avatulle sivulle
O
Voit siirtyä otsikon sisältösivulle napsauttamalla
oikeassa reunassa näkyviä otsikkoja. Voit
siirtyä haluamallesi sivulle napsauttamalla
sisällysluettelon kohtaa.
SUOMI
Sample