Canon EOS 30D user manual download

Languages: Hungarian
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Bevezetés
Minta
el
ő
készítése
A
legfontosabb
ablakok
El
ő
beállítások
Képjellemz
ő
k
Mentés
Beállítások
Referencia
Tartalom
Képstílusfájlok létrehozására szolgáló szoftver
Picture Style Editor
1.20 verzió
Kezelési kézikönyv
O
A kezelési kézikönyv tartalma
O
A PSE a Picture Style Editor rövidítése.
O
A kézikönyv példáiban használt ablakok a
Windows 7 operációs rendszerb
ő
l származnak.
O
jelzi a menükiválasztás m
ű
veletét.
(Például: [File/Fájl] menü
[Exit/Kilépés].)
O
Szögletes zárójelek jelölik az olyan elemeket,
mint például a számítógép képerny
ő
jén
megjelen
ő
menük, gombok és ablakok nevei.
O
A < > jelek közötti szöveg a billenty
ű
zet
valamelyik billenty
ű
jét jelenti.
O
**. oldal
jelzi a hivatkozott oldalszámot.
Rákattintva megnézheti a hivatkozott oldalt.
O
:
Olyan információt jelez, amelyet
használat el
ő
tt el kell olvasni.
O
:
Hasznos kiegészít
ő
információt jelöl.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA2F0
O
Lapozás
O
Kattintson a képerny
ő
jobb alsó szélén lév
ő
nyilakra.
: következ
ő
oldal
: el
ő
z
ő
oldal
: visszatérés az el
ő
z
ő
leg megtekintett
oldalra
O
Ha a képerny
ő
jobb szélén lév
ő
fejezetcímekre
kattint, az adott címhez tartozó
tartalomjegyzékre vált. Ugyanígy a
tartalomjegyzékben a megtekinteni kívánt
elemre kattintva a megfelel
ő
oldalra léphet.
MAGYAR
Sample