Canon EOS 30D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Ʋvadas
Pavyzdžio
paruošimas
Pagrindiniai
langai
Pirminis
derinimas
Vaizdo
charakteristikos
Ʋrašymas
Nuostatos
Nuorodos
Turinys
„Picture Styleį failų kūrimo programa
„Picture Style Editorį
Ver. 1.
20
naudotojo vadovas
Šio naudotojo vadovo turinys
PSE reiškia „Picture Style Editorį.
Šiame naudotojo vadove vaizduojami operacinės
sistemos „Windows 7į langai.
nurodo meniu pasirinkimo procedūrą
(Pavyzdys: meniu [File/Failas]
[Exit/Išeiti].)
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz.,
meniu punktams, mygtukų ir langų pavadinimams,
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
Tekstas, pateikiamas tarp ženklų < >, reiškia
klaviatūros klavišą.
** p.
nurodo susijusƳ puslapƳ.
Spustelėkite, kad būtų pateiktas susijęs puslapis.
:
žymi informaciją, kurią reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
:
žymi papildomą informaciją, kuri gali būti
naudinga.
© CANON INC. 201
8
CEL-
SX4CA2W0
Puslapių keitimas
Spustelėkite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
: tolesnis puslapis
: ankstesnis puslapis
: grƳžimas Ƴ ankstesnƳ puslapƳ
Kad pereitumėte Ƴ kitos temos turinio puslapƳ,
spustelėkite jo pavadinimą, pateikiamą ekrano
dešinėje pusėje. Be to, Ƴ reikiamą puslapƳ
patenkama turinyje spustelėjus pageidaujamą
punktą.
LIETUVIǏ K.
Sample