Canon EOS 30D user manual download

Languages: Estonian
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Sissejuhatus
Proovi
ettevalmistamine
Peamised
aknad
Eelreguleerimine
Pildiomadused
Salvestamine
Eelistused
Üldine teave
Sisukord
Pildistiili failide loomise tarkvara
Picture Style Editor
Ver. 1.
20
Kasutusjuhend
Kasutusjuhendi sisukord
PSE on lühend nimest Picture Style Editor.
Selles juhendis toodud akende näited pärinevad
operatsioonisüsteemist Windows 7.
märgib menüü valikutoimingut.
(Näide: menüü [File/Fail]
[Exit/Välju].)
Nurksulge kasutatakse arvutiekraanil kuvatavate
menüüde, nuppude ja akende nimede
tähistamiseks.
Tekst sümbolite < > vahel tähistab klaviatuuri klahvi.
lk. **
tähistab viidatavat lehekülge.
Klõpsake asjakohasele leheküljele liikumiseks.
:
tähistab teavet, millega tuleb enne kasutamist
tutvuda.
:
tähistab täiendavat teavet.
© CANON INC. 201
8
CEL-
SX4CA2K0
Lehekülgede vahetamine
Klõpsake nooli ekraani paremas allservas.
: järgmine lehekülg
: eelmine lehekülg
: tagasi eelnevalt kuvatud leheküljele
Päise sisukorra avamiseks klõpsake päiseid ekraani
paremas servas. Samuti saate vastavale lehele
liikumiseks klõpsata sisukorras soovitud pealkirjal.
EESTIKEELNE
Sample