Canon EOS 30D user manual download

Languages: Danish
Pages:22
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 1.20 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 22
Indledning
Klargøre et
prøvebillede
Grundlæggende
vinduer
Forindstillinger
Billedegenskaber
Gemme
Indstillinger
Reference
Indholdsfortegnelse
Software til oprettelse af Picture Style-filer
Picture Style Editor
Ver. 1.20
Instruktionsmanual
O
Indhold i denne instruktionsmanual
O
PSE står for Picture Style Editor.
O
I denne manual er de vinduer, der anvendes i
eksemplerne, fra Windows 7.
O
angiver, hvordan man vælger på menuen.
(Eksempel: menuen [File/Filer]
[Exit/Afslut].)
O
Navne på de menuer, knapper og vinduer, der
vises på computerskærmen, angives i
firkantede parenteser.
O
Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
O
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
O
:
Angiver oplysninger, der skal læses
før brug.
O
:
Angiver ekstra oplysninger, der kan
være nyttige.
© CANON INC. 2018
CEL-SX4CA240
O
Skifte mellem sider
O
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til en side, du tidligere har
fået vist
O
Klik på overskrifterne i højre side af skærmen
for at skifte til den tilsvarende indholdsside.
Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den
relevante side.
DANSK
Sample