Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Swedish
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Organisera
och sortera
bilder
1
2
4
5
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Skriva
ut bilder
Redigera
bilder
6
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
7
Fjärrstyrd
fotografering
10
HDR PQ-
läge
8
Visa filmer
och spara
stillbilder
11
Ställa in
preferenser
9
Hantera
RAW-filmer
Programvara för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering
Digital Photo Professional
Ver. 4.12
Användarhandbok
Innehåll i användarhandboken
DPP står för Digital Photo Professional.
Skärmbilderna för grundfunktionerna i den här
handboken är hämtade från Windows 8.1/10.
anger alternativ som du ska välja på menyn.
Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
sid. **
syftar på en referenssida.
Gå till den aktuella sidan genom att klicka.
anger funktioner för avancerade
användare som har erfarenhet av att hantera
bildbehandlingsprogram.
:
Anger användbar information när ett
problem uppstår.
Avancerad
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA250
:
Anger tips om hur du använder
programvaran på bästa sätt.
:
Anger information som bör läsas före
användning.
:
Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
Bläddra mellan sidor
Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen
om du vill gå till sidan med kapitlets
innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du
vill läsa i innehållsförteckningen, så kommer du
till den aktuella sidan.
SVENSKA
Sample