Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Kazakh
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Суреттерді
сұрыптау
1
2
4
5
Суреттерді
жүктеу
Суреттерді
көру
Суреттерді
басып
шығару
Суреттерді
өңдеу
6
RAW
суреттерінің
үлкен
санын
өңдеу
7
Қашықтан
түсіру
10
HDR PQ
режимі
8
Фильмдерді
ойнату
және
фотосуреттерді
сақтау
11
Теңшелімдерді
көрсету
9
RAW
суреттерін
өңдеу
RAW
суретін
өңдеу
,
қарау
және
өңдеу
бағдарламалық
жасақтамасы
Digital Photo Professional
Нұсқа
4.12
Нұсқаулық
Осы
нұсқаулықтың
мазмұны
DPP - Digital Photo Professional
бағдарламалық
жасақтамасының
атын
білдіреді
.
Бұл
нұсқаулықта
негізгі
операция
нұсқауларында
пайдаланылған
экрандар
Windows 8.1/10
жүйесінен
алынған
.
-
мәзірдің
таңдау
процедурасын
көрсетеді
.
Шаршы
жақшалар
мәзір
аттары
,
түйме
аттары
және
терезе
аттары
сияқты
компьютер
экранында
пайда
болатын
элементтерді
көрсету
үшін
пайдаланылады
.
< >
ішіндегі
мәтін
пернетақтадағы
пернені
көрсетеді
.
**-
бет
анықтамалық
бетті
көрсетеді
.
Тиісті
бетке
өту
үшін
басыңыз
.
суретті
өңдеу
бағдарламалық
жасақтамасында
тәжірибелі
пайдаланушыларға
арналған
функцияны
білдіреді
.
:
Мәселе
туындағанда
пайдалы
болатын
ақпаратты
белгілейді
.
Кеңейтілген
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2Y0
:
Бағдарламалық
жасақтаманы
шебер
пайдалануға
арналған
кеңестерді
белгілейді
.
:
Пайдалану
алдына
оқылуы
қажет
ақпаратты
белгілейді
.
:
Пайдалы
болуы
мүмкін
қосымша
ақпаратты
белгілейді
.
Беттерді
ауыстыру
Экранның
төменгі
оң
жағындағы
көрсеткілерді
басыңыз
.
:
келесі
бет
:
алдыңғы
бет
:
осының
алдында
көрсетілген
бетке
оралу
Экранның
оң
жағындағы
тарау
тақырыптарын
басып
,
сол
тараудың
мазмұн
бетіне
өтіңіз
.
Сонымен
қатар
,
тиісті
бетке
өту
үшін
мазмұнда
оқығыңыз
келген
тармақты
басыңыз
.
ҚАЗАҚША
Sample