Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Estonian
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Piltide
sortimine
1
2
4
5
Piltide
allalaadimine
Piltide
vaatamine
Piltide
printimine
Piltide
töötlemine
6
Suure hulga
RAW-kujutiste
töötlemine
7
Distantsvõtted
10
HDR PQ-
režiim
8
Videote
taasesitamine ja
fotode
salvestamine
11
Eelistuste
määramine
9
RAW-videote
käsitlemine
RAW-kujutiste töötlus-, vaatamis- ja töötlustarkvara
Digital Photo Professional
Ver. 4.12
Kasutusjuhend
Kasutusjuhendi sisukord
DPP tähistab ingliskeelseid sõnu Digital Photo
Professional.
Käesolevas juhendis toodud põhitoimingute juhiste
ekraanipildid on võetud operatsioonisüsteemiga
Windows 8.1/10 arvutist.
märgib menüü valikutoimingut.
Nurksulge kasutatakse arvutiekraanil kuvatavate
menüüde, nuppude ja akende nimede
tähistamiseks.
Tekst sümbolite < > vahel tähistab klaviatuuri klahvi.
lk.**
tähistab viidatavat lehekülge.
Klõpsake asjakohasele leheküljele liikumiseks.
tähistab funktsiooni edasijõudnud
kasutajate jaoks, kellel on kogemusi
kujutisetöötlustarkvaraga töötamisel.
:
tähistab abistavat teavet probleemi
ilmnemisel.
Edasijõudnutele
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA2K0
:
tähistab tarkvara oskuskasutamise
nõuandeid.
:
tähistab teavet, millega tuleb enne kasutamist
tutvuda.
:
tähistab täiendavat teavet.
Lehekülgede vahetamine
Klõpsake nooli ekraani paremas allservas.
: järgmine lehekülg
: eelmine lehekülg
: tagasi eelnevalt kuvatud leheküljele
Peatüki sisukorra avamiseks klõpsake peatüki
päiseid ekraani paremas servas. Samuti saate
vastavale lehele liikumiseks klõpsata sisukorras
soovitud pealkirjal.
EESTIKEELNE
Sample