Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Danish
Pages:183
Description:This document contains instructions on how to use Digital Photo Professional software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 183
3
Sortere
billeder
1
2
4
5
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Udskrive
billeder
Redigere
billeder
6
Behandle store
mængder
RAW-billeder
7
Fjern-
optagelse
10
HDR PQ-
tilstand
8
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
11
Angive
indstillinger
9
Håndtering af
RAW-film
Software til behandling, visning og redigering af RAW-billeder
Digital Photo Professional
Ver. 4.12
Instruktionsmanual
Indhold i denne instruktionsmanual
DPP står for Digital Photo Professional.
I denne manual er de skærmbilleder, der
anvendes i den grundlæggende
betjeningsvejledning, fra Windows 8.1/10.
angiver, hvordan man vælger på menuen.
Navne på de menuer, knapper og vinduer,
der vises på computerskærmen, angives
i firkantede parenteser.
Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
angiver funktionen for avancerede
brugere, der har erfaring med håndtering af
billedbehandlingssoftware.
:
Angiver nyttige oplysninger, hvis der
opstår problemer.
Advanced
© CANON INC. 2019
CEL-SX9EA240
:
Angiver tip til effektiv brug af softwaren.
:
Angiver oplysninger, der skal læses før
brug.
:
Angiver ekstra oplysninger, der kan være
nyttige.
Skift mellem sider
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til en side, du tidligere har fået
vist
Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af
skærmen for at skifte til den indholdsside
i
kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante
side.
DANSK
Sample