Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Swedish
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Inledning
Kortfattat
innehåll
Överföra
bilder
Kamerainställningar
Fjärrstyrd
fotografering
Övrig
information
Preferenser
Index
Kommunikationsprogramvara för kameran
EOS Utility
ver. 2.14
Användarhandbok
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
O
Innehåll i användarhandboken
O
EU står för EOS Utility.
O
Kameramodeller visas som en ikon.
Exempel: EOS-1D X
J
När det gäller ikonerna
,
och
anger de alla modeller, EOS 6D (WG)/
EOS 6D (W)/EOS 6D (N), EOS 70D (W)/EOS 70D (N)
och EOS M2 (W)/EOS M2 (N).
När det behövs en förklaring för en viss modell
används en ikon som
,
eller
.
O
anger kameramodell.
O
De menyalternativ du väljer visas med
X
i procedurer.
(Exempel: Välj menyn [Window/Fönster]
X
[Main Window/Huvudfönster].)
O
Hakparenteser används för att markera namn på
menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA250
O
Text inom < > anger en kameraomkopplare eller
-ikon, eller en knapp på tangentbordet.
O
p.**
anger sidhänvisningar.
Klicka här om du vill gå till den aktuella sidan.
O
:
Anger information som bör läsas före användning.
O
:
Anger ytterligare information som du kan ha nytta av.
O
Bläddra mellan sidor
O
Klicka på pilarna längst ned till höger på skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
O
Klicka på kapitelrubrikerna till höger på
skärmen om du vill gå till sidan med kapitlets
innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du vill
läsa i innehållsförteckningen, så kommer du till den
aktuella sidan.
SVENSKA
Sample