Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Swedish
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Organisera
och sortera
bilder
1
2
4
5
Inledning/
Innehåll
Ladda
ned bilder
Visa
bilder
Skriva
ut bilder
Redigera
bilder
Övrig
information/
Index
6
Behandla ett
stort antal
RAW-bilder
7
Fjärrstyrd
fotografering
9
Ställa in
preferenser
8
Visa filmer
och spara
stillbilder
Programvara för RAW-bildbearbetning, -visning och -redigering
Digital Photo Professional
Ver. 4.8
Användarhandbok
Innehåll i användarhandboken
DPP står för Digital Photo Professional.
Skärmbilderna för grundfunktionerna i den här
handboken är hämtade från Windows 8.1.
anger alternativ som du ska välja på menyn.
Hakparenteser används för att markera namn
på menyer, knappar och fönster som visas på
datorskärmen.
Text inom < > anger knappar på tangentbordet.
sid. **
syftar på en referenssida.
Gå till den aktuella sidan genom att klicka.
anger funktioner för avancerade
användare som har erfarenhet av att hantera
bildbehandlingsprogram.
:
Anger användbar information när ett
problem uppstår.
Avancerad
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA250
:
Anger tips om hur du använder
programvaran på bästa sätt.
:
Anger information som bör läsas före
användning.
:
Anger ytterligare information som du kan
ha nytta av.
Bläddra mellan sidor
Klicka på pilarna längst ned till höger på
skärmen.
: nästa sida
: föregående sida
: återgå till en tidigare sida
Klicka på kapitelrubrikerna till höger på skärmen
om du vill gå till sidan med kapitlets
innehållsförteckning. Klicka på avsnittet som du
vill läsa i innehållsförteckningen, så kommer du
till den aktuella sidan.
SVENSKA
Sample