Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Lithuanian
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Vaizdų
rūšiavimas
1
2
4
5
Įvadas /
Turinys
Vaizdų
atsisiuntimas
Vaizdų
peržiūra
Vaizdų
spausdinimas
Vaizdų
redagavimas
Nuorodos /
Rodyklė
6
Didelio kiekio
RAW vaizdų
apdorojimas
7
Nuotolinis
fotografavimas
9
Nuostatų
nurodymas
8
Filmų peržiūra
ir nuotraukų
įrašymas
RAW vaizdų apdorojimo, peržiūros ir redagavimo programinė įranga
„Digital Photo Professional“
Ver. 4.8
naudotojo vadovas
Šio naudotojo vadovo turinys
DPP reiškia „Digital Photo Professional“.
Šiame naudotojo vadove vaizduojami operacinės
sistemos „Windows 8.1“ langai.
°
nurodo meniu pasirinkimo procedūrą
Laužtiniai skliaustai naudojami elementams, pvz.,
meniu punktams, mygtukų ir langų pavadinimams,
kurie pasirodo kompiuterio ekrane, nurodyti.
Tekstas, pateikiamas tarp ženklų < >, reiškia
klaviatūros klavišą.
** p.
nurodo susijusį puslapį.
Spustelėkite, kad būtų pateiktas susijęs puslapis.
žymi funkciją, skirtą patyrusiems
naudotojams, žinantiems, kaip naudotis vaizdo
apdorojimo programine įranga.
: žymi informaciją, kuri būna naudinga
sprendžiant problemas.
: žymi sumanaus programinės įrangos
naudojimo patarimus.
Patyrusiems
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2W0
: žymi informaciją, kurią reikia perskaityti prieš
pradedant naudoti.
: žymi papildomą informaciją, kuri gali būti
naudinga.
Puslapių keitimas
Spustelėkite ekrano apatiniame dešiniajame kampe
pateikiamas rodykles.
: tolesnis puslapis
: ankstesnis puslapis
: grįžimas į pirmiau rodytą puslapį
Kad pereitumėte į kitą skyrių, spustelėkite atitinkamo
skyriaus antraštę, pateikiamą ekrano dešinėje
pusėje. Be to, į reikiamą puslapį patenkama turinyje
spustelėjus pageidaujamą punktą.
LIETUVIŲ K.
Sample