Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Latvian
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Attēlu
šķirošana
1
2
4
5
Ievads/
Saturs
Attēlu
lejupielāde
Attēlu
skatīšana
Attēlu
drukāšana
Attēlu
rediģēšana
Uzziņas/
Alfabētiskais
rādītājs
6
Liela RAW
attēlu skaita
apstrāde
7
Attālā
fotografēšana
9
Preferenču
norādīšana
8
Filmu demonstrēšana
un fotoattēlu
saglabāšana
RAW attēlu apstrādes, skatīšanas un rediģēšanas programmatūra
Digital Photo Professional
versija 4.8
Lietotāja rokasgrāmata
Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs
DPP apzīmē Digital Photo Professional.
Šajā rokasgrāmatā piemēros izmantotie logi ir no
Windows 8.1.
°
norāda izvēlnes atlases secību.
Ar kvadrātiekavām tiek apzīmēti elementi – izvēlnes
vienumi, pogu nosaukumi un logu nosaukumi, kas
tiek attēloti datora ekrānā.
Teksts iekavās < > apzīmē taustiņu uz tastatūras.
**.lpp.
norāda atsauces lappusi.
Klikšķiniet, lai pārietu uz attiecīgo lappusi.
apzīmē funkciju, kas paredzēta
pieredzējušiem attēlu apstrādes programmatūras
lietotājiem.
: Apzīmē noderīgu informāciju problēmas
gadījumā.
: Apzīmē padomus prasmīgai programmatūras
lietošanai.
Detalizēti
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2L0
: Apzīmē informāciju, ar kuru ieteicams
iepazīties pirms lietošanas.
: Apzīmē papildu informāciju, kas varētu būt
noderīga.
Pārslēgšanās starp lappusēm
Klikšķiniet uz bultiņām ekrāna apakšējā labajā stūrī.
: nākamā lappuse
: iepriekšējā lappuse
: atgriezties pēdējā attēlotajā lappusē
Klikšķiniet uz nodaļu virsrakstiem ekrāna labajā
pusē, lai pārietu uz attiecīgās nodaļas satura
lappusi. Līdzīgā veidā satura rādītājā noklikšķiniet
uz vienuma, par kuru vēlaties uzzināt vairāk, lai
pārietu uz vēlamo lappusi.
LATVISKI
Sample