Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Estonian
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Sissejuhatus
Sisu
lühikokkuvõte
Piltide
laadimine
Kaamera
sätted
Kaugpildistamine
Üldine teave
Eelistused
Register
Kaamera sidetarkvara
EOS Utility
Ver. 2.14
Kasutusjuhend
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
Kasutusjuhendi sisukord
Programmile EOS Utility viidatakse edaspidi lühendiga
EU.
Kaamera mudel kuvatakse ikoonina.
Näide: EOS-1D X
Ikoonide ,
ja
puhul
tähistavad need kõiki vastavaid mudeleid EOS 6D (WG)/
EOS 6D (W)/EOS 6D (N), EOS 70D (W)/EOS 70D (N)ja
EOS M2 (W)/EOS M2 (N).
Kui kindla mudeli jaoks on vajalik eraldi selgitust, siis
kasutatakse vastavat ikooni, nt.
,
või
.
kuvab asjakohase kaameramudeli.
Menüüde valimise järjekord kuvatakse sümboli
abil.
(Näide: Valige menüü [Window/Aken]
[Main Window/
Põhiaken].)
Nurksulge kasutatakse arvutiekraanil kuvatavate
menüüde, nuppude ja akende nimede tähistamiseks.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA2K0
Märkide < > vahel asuv tekst t
ähistab kaamera lüliti nime
või ikooni või klaviatuuriklahvi nime.
lk. **
tähistab viidatavat lehekülge.
Klõpsake asjakohasele leheküljele liikumiseks.
:
tähistab teavet, millega tuleb enne kasutamist tutvuda.
:
tähistab täiendavat teavet.
Lehekülgede vahetamine
Klõpsake nooli ekraani paremas allservas.
: järgmine lehekülg
: eelmine lehekülg
: tagasi eelnevalt kuvatud leheküljele
Peatüki sisukorra avamiseks klõpsake peatüki päiseid
ekraani paremas servas. Vastavale lehele liikumiseks
klõpsake elementi sisukorras.
EESTIKEELNE
Sample