Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Estonian
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Piltide
sortimine
1
2
4
5
Sissejuhatus/
Sisukord
Piltide
allalaadimine
Piltide
vaatamine
Piltide
printimine
Piltide
töötlemine
Üldine teave/
Register
6
Suure hulga
RAW-kujutiste
töötlemine
7
Distantsvõtted
9
Eelistuste
määramine
8
Videote
taasesitamine ja
fotode salvestamine
RAW-kujutiste töötlus-, vaatamis- ja töötlustarkvara
Digital Photo Professional
Ver. 4.8
Kasutusjuhend
Kasutusjuhendi sisukord
DPP tähistab ingliskeelseid sõnu Digital Photo
Professional.
Käesolevas juhendis toodud põhitoimingute juhiste
ekraanipildid on võetud operatsioonisüsteemiga
Windows 8.1 arvutist.
°
märgib menüü valikutoimingut.
Nurksulge kasutatakse arvutiekraanil kuvatavate
menüüde, nuppude ja akende nimede
tähistamiseks.
Tekst sümbolite < > vahel tähistab klaviatuuri klahvi.
lk.**
tähistab viidatavat lehekülge.
Klõpsake asjakohasele leheküljele liikumiseks.
tähistab funktsiooni edasijõudnud
kasutajate jaoks, kellel on kogemusi
kujutisetöötlustarkvaraga töötamisel.
: tähistab abistavat teavet probleemi
ilmnemisel.
Edasijõudnutele
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA2K0
: tähistab tarkvara oskuskasutamise
nõuandeid.
: tähistab teavet, millega tuleb enne kasutamist
tutvuda.
: tähistab täiendavat teavet.
Lehekülgede vahetamine
Klõpsake nooli ekraani paremas allservas.
: järgmine lehekülg
: eelmine lehekülg
: tagasi eelnevalt kuvatud leheküljele
Peatüki sisukorra avamiseks klõpsake peatüki
päiseid ekraani paremas servas. Samuti saate
vastavale lehele liikumiseks klõpsata sisukorras
soovitud pealkirjal.
EESTIKEELNE
Sample