Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Danish
Pages:112
Description:This file is an electronic guide (PDF file) of the EOS Utility for Windows. It corresponds to version 2.14 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 112
1
2
3
4
Indledning
Kort oversigt
over indhold
Overføre
billeder
Kameraindstillinger
Fjernoptagelse
Reference
Indstillinger
Indeks
Kommunikationssoftware til kameraet
EOS Utility
Ver. 2.14
Instruktionsmanual
1D X
1D C
1D Mk IV
1Ds Mk III
1D Mk III
5D Mk III
5D Mk II
6D
7D Mk II
7D
70D
60D
50D
40D
700D
100D
650D
600D
550D
500D
450D
1200D
1100D
1000D
M2
M
O
Indhold i denne instruktionsmanual
O
EU står for EOS Utility.
O
Kameramodel vises som et ikon.
Eksempel:EOS-1D X
J
Som for ikonerne
,
og
, der
angiver alle modeller henholdsvis EOS 6D (WG)/
EOS 6D (W)/EOS 6D (N), EOS 70D (W)/EOS 70D
(N) og EOS M2 (W)/EOS M2 (N).
Når det er nødvendigt med en forklaring for den
specifikke model, bruges et ikon som
,
eller
.
O
viser den relevante kameramodel.
O
Valgrækkefølgen af menuerne vises vha.
X
.
(Eksempel: Vælg menuen [Window/Vindue]
X
[Main
Window/Hovedvindue].)
O
Navne på de menuer, knapper og vinduer, der vises
på computerskærmen, angives i firkantede
parenteser.
1D X
6D
70D
M2
6D(WG)
70D(W)
M2(W)
© CANON INC. 2014
CEL-SV6MA240
O
Tekst i < > angiver navnet eller et ikon på en
kamerakontakt eller et navn på en tastaturtast.
O
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
O
: Angiver oplysninger, der skal læses før brug.
O
: Angiver ekstra oplysninger, der kan være nyttige.
O
Skift mellem sider
O
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til den side, du tidligere fik vist
O
Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af skærmen
for at skifte til den indholdsside i kapitlet. Klik også
på det punkt, du vil læse om, i indholdsfortegnelsen
for at åbne den relevante side.
DANSK
Sample