Canon EOS 1000D user manual download

Languages: Danish
Pages:149
Description:This document contains instructions on how to use your product. It corresponds to version 4.8 of the software.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 149
3
Sortere
billeder
1
2
4
5
Indledning/
Indhold
Overføre
billeder
Gennemse
billeder
Udskrive
billeder
Redigere
billeder
Reference/
Indeks
6
Behandle store
mængder
RAW-billeder
7
9
Angive
indstillinger
8
Afspilning af film
og lagring af
stillbilleder
Fjern-
optagelse
Software til behandling, visning og redigering af RAW-billeder
Digital Photo Professional
Ver. 4.8
Instruktionsmanual
Indhold i denne instruktionsmanual
DPP står for Digital Photo Professional.
I denne manual er de skærmbilleder,
der anvendes i den grundlæggende
betjeningsvejledning, fra Windows 8.1.
angiver, hvordan man vælger på menuen.
Navne på de menuer, knapper og vinduer,
der vises på computerskærmen, angives
i firkantede parenteser.
Tekst i < > angiver en tast på tastaturet.
s. **
henviser til en side.
Klik her for at gå til den relevante side.
angiver funktionen for avancerede
brugere, der har erfaring med håndtering af
billedbehandlingssoftware.
:
Angiver nyttige oplysninger, hvis der
opstår problemer.
Advanced
© CANON INC. 2018
CEL-SX3YA240
:
Angiver tip til effektiv brug af softwaren.
:
Angiver oplysninger, der skal læses før
brug.
:
Angiver ekstra oplysninger, der kan være
nyttige.
Skift mellem sider
Klik på pilene nederst til højre på skærmen.
: næste side
: forrige side
: vend tilbage til en side, du tidligere har fået
vist
Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af
skærmen for at skifte til den indholdsside
i
kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om,
i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante
side.
DANSK
Sample