Canon Digital IXUS i user manual download

Languages: Swedish
Pages:180
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 180
Användarhandbok
för kameran
Läs först avsnittet
Läs detta först
(s. 7).
Läs också igenom
Startinstruktioner för programvara
och
Handbok för direktutskrift
.
SVENSKA
Sample
This manual is suitable for devices