Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 97 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 226
95
Néhány felvételi módszer
Az AF rögzítés feloldása
Nyomja meg a
/
gombot.
Az expozíciót és az élességet külön állíthatja be. Ez különösen
hasznos, ha nagyon er
ő
s a kontraszt a téma és a háttér között,
vagy ha a téma hátulról van megvilágítva.
Amikor a felvételt az LCD-kijelz
ő
használatával az élesség
rögzítésével vagy az AF rögzítéssel készíti el, az [AF keret]
menü [Közép]
(89. old.)
értékre állítása egyszer
ű
bbé
teszi a m
ű
veletet, mivel a fényképez
ő
gép az élesség
beállításához csak a középs
ő
AF keretet használja.
Az AF rögzítés azért kényelmes megoldás, mert a kép
újrakomponálásához nem kell lenyomva tartani a zárkioldó
gombot. Emellett az AF rögzítés a kép elkészítése után is
érvényben marad, így ugyanezzel az élességbeállítással
újabb képet vehet fel.
Az AF keret videó módban nem jelenik meg.
Üvegen keresztül készített felvétel esetén vigye a készüléket
a lehet
ő
legközelebb az üveghez, hogy ne legyen vissza-
tükröz
ő
dés.
Az expozícióbeállítás rögzítése (AE rögzítés)
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
1
Kapcsolja be az LCD-kijelz
ő
t.
2
Nyomja meg a
gombot, és válassza a
(Vaku kikapcsolva) beállítást.
3
Irányítsa rá a készüléket a fényképezni kívánt
objektumra, amelynél rögzíteni kívánja az expozíciót.
4
Nyomja le félútig a zárkioldó gombot, és így nyomja
meg a
gombot.
Az
ikon jelenik meg.
5
A fényképez
ő
gép átirányításával komponálja újra
a képet, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
Sample
This manual is suitable for devices