Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 94 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 226
92
Miután a fókuszpont egy arcra került, beállítható, hogy a keret kövesse
azt egy bizonyos tartományon belül.
A fókuszba helyezni kívánt arc kiválasztása
(Arc kiválasztása és követése)
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
Az Arc kiválasztása és követése funkció használatához el
ő
ször
konfigurálni kell a következ
ő
beállításokat.
-
Állítsa az AF keretet [Arcérzékelés] érték
ű
re
(89. old.)
.
-
Rendelje a
(Arc kiválasztása és követése) funkciót
a
gombhoz
(112. old.)
.
1
Válassza ki azt az arcot, amelyre fókuszálni szeretne.
1.
Ha a fényképez
ő
gép talál egy arcot,
nyomja meg a
gombot.
Az arc kiválasztása mód aktiválódik,
és megjelenik egy zöld keret (
)
a f
ő
tárgy körül. Ha a személy el is
mozdul, a keret követni fogja az
arcát egy bizonyos tartományon
belül.
2.
Válassza ki azt a személyt, akire
fókuszálni szeretne.
Ha a készülék több arcot is talál,
az arcot jelöl
ő
keret a
és a
gombbal helyezhet
ő
át másik
személyhez.
Az arcot jelöl
ő
keret nem látható,
ha a fényképez
ő
gép nem érzékel
egy arcot sem.
A
DISP.
gomb hosszan történ
ő
lenyomásával megjeleníthet
ő
az
összes – legfeljebb 35 – észlelt arc
kerete (zöld: a f
ő
tárgy; fehér: az észlelt arcok).
Az Arc kiválasztása üzemmódból a
gombbal léphet ki.
Arcot jelöl
ő
keret
Arcot jelöl
ő
keret
Sample
This manual is suitable for devices