Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 89 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 226
87
Néhány felvételi módszer
A fókusz és az arckifejezések ellen
ő
rzése közvetlenül
felvételkészítés után (Fókusz helye)
Ellen
ő
rizheti a rögzített képek fókuszát. Könnyedén ellen
ő
rizheti
a képen megjelen
ő
személyek arckifejezését, és megkeresheti
a csukott szemeket, mivel az arcok megjeleníthet
ő
k külön keretben, ha
a fényképet az AF keret üzemmód [Arcérzékelés] beállításával készíti.
A
menüben az [Megjelenítés] beállítást javasolt el
ő
z
ő
leg [Megtart]
értékre állítani.
A készülék nem nagyítja fel a fókuszpontot a következ
ő
esetekben:
-
ha az [Arcérzékelés] érték van beállítva, de a készülék
nem talál arcot, vagy ha az arc nagyobb, mint a kijelz
ő
,
- ha a tárgy nem esik bele a fókuszba,
- digitális zoom használata esetén,
-
ha nem használja az LCD-kijelz
ő
t a kép megjelenítésére,
- ha tv-képerny
ő
n jeleníti meg a képet.
1
Válassza az [Info.ellen
ő
rz.]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza az [Info.ellen
ő
rz.]
lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Fókusz helye] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices