Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 88 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 226
86
Az élesség ellen
ő
rizhet
ő
az AF keret felvétel készítése közben vagy
közvetlenül utána történ
ő
felnagyításával.
Az AF keret felnagyítása és felvétel készítése
Ha az [AF keret] beállítás értéke [Arcérzékelés] vagy [Közép], az
AF keret területe felnagyítható, így ellen
ő
rizhet
ő
az élesség a felvétel
készítése közben. Ha az emberek arckifejezését szeretné rögzíteni
egy képen, állítsa az [AF keret] beállítást [Arcérzékelés] érték
ű
re.
Ha a makró üzemmódban való felvételkészítés során ellen
ő
rizni
szeretné a fókuszt, állítsa az [AF keret] beállítást [Közép] érték
ű
re.
A fókusz és arckifejezések ellen
ő
rzése
(Fókusz helye)
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
1
Válassza az [AF-pont zoom]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza az
[AF-pont zoom] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Be] értéket.
2.
Nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg félig a zárkioldó gombot.
A készülék felnagyítja a képet a következ
ő
k szerint az AF keret
üzemmód beállításától függ
ő
en
(89. old.)
.
4
A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó
gombot.
[Arcérzékelés]: A fényképez
ő
gép felnagyítja az érzékelt arcot.
[Közép]:
A fényképez
ő
gép felnagyítja az LCD-kijelz
ő
középs
ő
részét.
Sample
This manual is suitable for devices