Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 87 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 226
85
Néhány felvételi módszer
7.
A
vagy a
gombbal válassza
a
vagy a
lehet
ő
séget.
8.
Nyomja meg a
gombot.
: vízszintesen balról jobbra,
: vízszintesen jobbról balra.
2
Készítse el a sorozat els
ő
felvételét.
A fényképez
ő
gép az összes képnél
az els
ő
felvételhez beállított
expozíciót és fehéregyensúlyt
használja.
3
Készítse el a következ
ő
képet úgy, hogy az átfedésben
legyez az els
ő
vel.
A
vagy a
gombbal visszatérhet a korábban rögzített
képhez, és újból elkészítheti azt.
Ha a kép átfedésben lév
ő
szakasza kissé el is térne, ez
kijavítható a két kép számítógépen történ
ő
összeillesztése
során.
4
Hasonló módon készítse el a többi képet is.
Összesen 26 képet készíthet.
5
Az utolsó felvétel után nyomja meg kétszer
a
gombot.
A képek nem jeleníthet
ő
k meg televízión, amikor
Panoráma funkc. üzemmódban készít felvételt.
Az els
ő
képhez megadott beállításokat alkalmazza
a fényképez
ő
gép az összes többi képhez.
A képek számítógépes összeillesztéséhez használja a kapott
PhotoStitch programot.
Sample
This manual is suitable for devices