Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 82 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 226
80
1
Válasszon egy felvételi
üzemmódot.
1.
Állítsa a módkapcsolót
értékre.
2.
Nyomja meg a
gombot.
3.
A beállítás értéke a
vagy a
gombbal módosítható.
4.
Nyomja meg a
gombot.
A
és a
használatáról lásd:
Színek módosítása
(105. old.)
.
2
Készítse el a felvételt.
Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, a fényképez
ő
gép
automatikusan választja az expozíció, az élesség és
a fehéregyensúly beállítását.
A zárkioldó gomb teljes megnyomása elindítja a kép és a hang
rögzítését.
A felvétel ideje alatt a felvételi id
ő
és a [
Felv.] ikon jelenik
meg az LCD kijelz
ő
n.
A zárkioldó gomb ismételt teljes megnyomása leállítja
a felvételt. A következ
ő
esetekben a felvételkészítés
automatikusan leáll:
- amikor letelik a megengedett legnagyobb felvételi id
ő
, vagy
eléri a maximális felvételi kapacitást,
-
amikor megtelik a bels
ő
memória vagy a memóriakártya.
Sample
This manual is suitable for devices