Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 79 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 226
77
Néhány felvételi módszer
Kilépés a sorozatfelvétel üzemmódból
A
. megjelenítéséhez kövesse az 1. lépést.
A felvételi viszonyoknak megfelel
ő
en részletesen beállíthatja a vaku
m
ű
ködését.
2
Készítse el a felvételt.
A fényképez
ő
gép folyamatosan rögzíti az egymás utáni képeket,
amíg teljesen lenyomva tartja a zárkioldó gombot.
A felvételek készítése befejez
ő
dik, amikor felengedi a zárkioldó
gombot.
A bels
ő
memória megtelésekor hosszabb lesz a felvételek
közötti id
ő
.
Vaku használatakor a vaku feltöltése miatt hosszabb lehet
a felvételek közötti id
ő
.
A vaku beállítása
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
Hosszú szink.
A készülék a hosszú zárid
ő
khöz igazítja a vaku id
ő
zítését.
Ezzel csökkenthet
ő
annak az esélye, hogy éjszakai vagy
bels
ő
téri felvétel esetén csak a háttér lesz sötét.
Ha a [Hosszú szink.] beállítás [Be] érték
ű
, a fény-
képez
ő
gép bemozdulása gondot okozhat. Javasoljuk,
hogy ilyenkor használjon állványt.
Vörösszem kor.
Automatikusan megkeresi és kijavítja a vörös szemeket
a képen a vaku használatakor.
Vö.sz. lámpa
A Vörösszemkorrekció jelz
ő
fénye narancssárgán világít,
miel
ő
tt a vaku felvillan. Ez a szolgáltatás csökkenti
a szemb
ő
l visszaver
ő
d
ő
fény hatását, így a szemek
nem lesznek vörösek a képen.
Vörösszemkorrekció
Ha [Be] érték
ű
re állította a [Vörösszem kor.] beállítást,
a készülék csak a javított képet menti a memóriakártyára.
Ha a szem körüli terület vörös, például ha valaki vörös szín
ű
szemfestéket használ, a készülék ezt a területet is módosítja.
Ez esetben állítsa a [Vörösszem kor.] beállítást [Ki] érték
ű
re.
Egyes képeken el
ő
fordulhat, hogy a vörös szemek nem
érzékelhet
ő
k automatikusan, vagy nem lehet
ő
ket teljesen
korrigálni. Ezekben az esetekben is kijavíthatja a képet, a
(Lejátszás) menü [Vörösszemkorrekció] pontjával
(136. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices