Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 7 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 226
Tartalomjegyzék
5
Az útmutatóban használt jelölések
Az útmutató bemutatása
:
Ez a jel azokat a témaköröket jelöli, amelyek befolyásolhatják
a fényképez
ő
gép m
ű
ködését.
:
Ez a jel olyan további témaköröket jelöl, amelyek kiegészítik
az alapvet
ő
üzemeltetési eljárásokat.
A jelen útmutatóban található magyarázatok a készülék
alapértelmezett beállításait veszik alapul.
Az adatok el
ő
zetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Ebb
ő
l következ
ő
en az útmutatóban szerepl
ő
illusztrációk és
képerny
ő
képek eltérhetnek a fényképez
ő
gép valós kinézetét
ő
l.
66
A késleltetési id
t és a felvételek számát el
re beállíthatja.
* Ez a Sajátgép beállításaitól függ
en eltér
lehet (177. old.).
Az önkioldó használata
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
10 mp. önkioldó: felvétel készítése 10 másodperccel a zárkioldó
gomb megnyomása után.
Az exponálás el
tt 2 másodperccel az önkioldó hangjelzése
hallható, és a lámpa villogása felgyorsul.
2 mp. önkioldó: felvétel készítése 2 másodperccel a zárkioldó gomb
megnyomása után.
A zárkioldó gomb megnyomásának pillanatában az önkioldó
csipogni*, a lámpája villogni kezd, és a zárkioldó két másodperccel
kés
bb m
ködésbe lép.
Saját id
zítés: beállíthatja a késleltetési id
t (0–10, 15, 20,
30 másodperc) és a felvételek számát (1–10).
Ha az [Id
zítés] beállítása 2 másodperc vagy nagyobb, az önkioldó
hangjelzése 2 másodperccel az exponálás el
tt hallható*.
Ha a [Felvétel] beállítása 1-nél nagyobb, az önkioldó hangjelzése
csak az els
felvétel el
tt hallható.
Módkapcsoló pozíciója
Egyes felvételi
üzemmódokban néhány
funkció nem használható.
Ha nincs erre vonatkozó
jelzés, a funkció minden
üzemmódban elérhet
ő
.
Felvétel készítése (
)/
Videó (
)/Lejátszás (
)
Sample
This manual is suitable for devices