Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 68 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 226
66
A késleltetési id
ő
t és a felvételek számát el
ő
re beállíthatja.
* Ez a Sajátgép beállításaitól függ
ő
en eltér
ő
lehet
(177. old.)
.
Az önkioldó törléséhez
Nyomja meg a
gombot, és a
vagy a
gombbal válassza
a
lehet
ő
séget.
Az önkioldó használata
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
10 mp. önkioldó: felvétel készítése 10 másodperccel a zárkioldó
gomb megnyomása után.
Az exponálás el
ő
tt 2 másodperccel az önkioldó hangjelzése
hallható, és a lámpa villogása felgyorsul.
2 mp. önkioldó: felvétel készítése 2 másodperccel a zárkioldó gomb
megnyomása után.
A zárkioldó gomb megnyomásának pillanatában az önkioldó
csipogni*, a lámpája villogni kezd, és a zárkioldó két másodperccel
kés
ő
bb m
ű
ködésbe lép.
Saját id
ő
zítés: beállíthatja a késleltetési id
ő
t (0–10, 15, 20,
30 másodperc) és a felvételek számát (1–10).
Ha az [Id
ő
zítés] beállítása 2 másodperc vagy nagyobb, az önkioldó
hangjelzése 2 másodperccel az exponálás el
ő
tt hallható*.
Ha a [Felvétel] beállítása 1-nél nagyobb, az önkioldó hangjelzése
csak az els
ő
felvétel el
ő
tt hallható.
1
Nyomja meg a
gombot.
1.
Az önkioldó üzemmód a
vagy
gombbal állítható.
Ha ez a képerny
ő
látható, és
lenyomja a
MENU
gombot, a Saját
id
ő
zítéshez hasonlóan beállíthatja
a késleltetési id
ő
t és a felvételek
számát
(67. old.)
.
2
Készítse el a felvételt.
Ha teljesen benyomja az önkioldó gombot, az önkioldó lámpája
villogni kezd.*
* Ha a [Vaku beállításai] között [Be] érték
ű
re állítja a [Vö.sz. lámpa] beállítást,
és így használja a vakut
(77. old.)
, az önkioldó lámpája égve marad az
utolsó 2 másodpercben.
Sample
This manual is suitable for devices