Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 61 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 226
59
Alapm
ű
veletek
Az LCD-kijelz
ő
fényerejének módosítása
Az LCD-kijelz
ő
fényer
ő
ssége a következ
ő
két módon állítható be.
• A beállítás módosítása a Beállít menü segítségével
(55. old.)
• A beállítások módosítása a DISP. gomb segítségével
(LCD-fényer
ő
gyors beállítása funkció)
Az LCD-kijelz
ő
t a Beállít menün választott fényer
ő
t
ő
l függetlenül
a legvilágosabb beállításra állíthatja a
DISP.
gomb egy
másodpercnél hosszabb lenyomva tartásával.*
* A funkció természetesen hatástalan, ha a Beállít menün az LCD-kijelz
ő
legnagyobb
fényereje van beállítva.
Az LCD-kijelz
ő
ki vagy bekapcsolt beállítása
a fényképez
ő
gép kikapcsolása után is megmarad.
A
,
,
,
,
és videó üzemmódban az
LCD-kijelz
ő
n az adatok is megjelennek.
,
,
,
,
és
üzemmódban mindig láthatók
az adatok az LCD-kijelz
ő
n.
Az LCD-kijelz
ő
nem kapcsol részletes megjelenítési vagy
fókusz ellen
ő
rzése üzemmódba nagyított
(114. old.)
és
indexképes
(115. old.)
lejátszásnál.
- Az el
ő
z
ő
leg beállított fényer
ő
visszaállításához tartsa lenyomva
újra a
DISP.
gombot egy másodpercnél hosszabb ideig.
- A fényképez
ő
gép legközelebbi bekapcsolásakor az LCD-kijelz
ő
fényereje a Beállít menün megadott érték
ű
lesz.
Éjszakai megjelenítés
Ha gyenge fényviszonyok mellett készít felvételt, a fényképez
ő
gép
automatikusan kivilágosítja az LCD-kijelz
ő
t, hogy illeszkedjen a tárgy
világosságához, így egyszer
ű
bb a téma beállítása (ez a beállítás
nem kapcsolható ki).
• Bár ekkor zaj jelenhet meg, és a tárgy mozgása szaggatottan jelenhet meg az
LCD-kijelz
ő
n, de ez nincs hatással a rögzített képre. A kijelz
ő
n megjelenített és
a ténylegesen rögzített kép világossága eltér
ő
lesz.
Sample
This manual is suitable for devices