Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 57 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 226
55
Alapm
ű
veletek
Beállít menü
Menüelem
Beállítások
Oldalszám/témakör
Némítás
Be/Ki*
A [Be] lehet
ő
ség az összes
hangjelzést kikapcsolja.*
* Kivéve, ha kinyitja a memóriakártya
és akkumulátor fedelét felvétel
közben.
Hanger
ő
Ki/1/2*/3/4/5
A fényképez
ő
gép
bekapcsoláskor, valamint
a kezel
ő
szervek, az önkioldó és
a zárkioldó gomb használatakor,
illetve a Lejátszás módban
hallható hang er
ő
sségét
állítja be. A hanger
ő
sség nem
módosítható, ha a [Némítás]
[Be] állapotban van.
Indítási h.er
ő
A fényképez
ő
gép bekapcsolását
kísér
ő
hangjelzés hanger
ő
-
sségének beállítása.
M
ű
ködési h.er
ő
A zárkioldó gomb kivételével a
gombok használatakor hallható
hangjelzés er
ő
sségét állítja be.
Önkioldó-h.er
ő
Az önkioldó kioldása el
ő
tt
2 másodperccel hallható
hangjelzés er
ő
sségének
beállítása.
Expon. hanger
ő
A zárkioldó gomb teljes
lenyomásakor hallható
hangjelzés er
ő
sségének
beállítása. Videók felvételekor
az exponálást nem kíséri
hangjelzés.
Lejátszási h.er
ő
A videók lejátszásakor hallható
hang, a hangjegyzetek és
a hangrögzít
ő
hanger
ő
sségének
beállítása.
LCD fényer
ő
-7 ... 0* ... +7
A fényer
ő
sség a
vagy a
gombbal állítható be. A beállítás
közben az LCD-kijelz
ő
n
ellen
ő
rizhet
ő
a fényer
ő
sség.
* Alapértelmezett beállítá
Sample
This manual is suitable for devices