Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 49 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 226
47
Alapm
ű
veletek
A Felvétel, a Lejátszás, a Nyomtatás, a Beállít és
a Sajátgép menü (
gomb)
Ezeken a menükön a felvétel, a lejátszás és a nyomtatás beállításai
adhatók meg.
1
Nyomja meg a
gombot.
2
A menük közt a
vagy a
gombbal válthat.
Ehhez a zoom kart is használhatja.
3
A
vagy a
gombbal válasszon egy menüelemet.
Egyes felvételi üzemmódokban néhány elem nem használható.
4
A
vagy a
gombbal válasszon egy lehet
ő
séget.
A három pontot (...) tartalmazó menüelemek beállításához
nyomja meg a
FUNC./SET
gombot, aminek hatására
megjelenik a következ
ő
menü. A beállítások meger
ő
sítéséhez
nyomja meg újra a
FUNC./SET
gombot, majd a menü
képerny
ő
höz való visszatéréshez nyomja meg
a
MENU
gombot.
5
Nyomja meg a
gombot.
A menük között a
vagy a
gombbal
válthat.
1
2
5
3
4
Felvételi üzemmód (Automatikus)
Lejátszás üzemmód
Az ábrán a Felvétel menü
(Automatikus)
üzemmódban látható.
Sample
This manual is suitable for devices