Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 47 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 226
45
A fényképez
ő
gép alkotórészei
Az óra megjelenítése
Megjelenítheti az aktuális dátumot
és id
ő
t 5 másodpercig* a következ
ő
módszerekkel.
* Alapértelmezett beállítás
1. módszer
A fényképez
ő
gép bekapcsolása közben
tartsa lenyomva a
FUNC./SET
gombot.
2. módszer
Valamelyik felvételi vagy lejátszási üzemmódban egy másodpercnél
hosszabb ideig tartsa lenyomva a
FUNC./SET
gombot.
Ha vízszintesen tartja a fényképez
ő
gépet, az id
ő
jelenik meg.
Függ
ő
legesen tartott fényképez
ő
gépnél az id
ő
és a dátum jelenik
meg.
Ha függ
ő
legesen tartja a fényképez
ő
gépet, és az 1. módszert
használja, ugyanúgy az id
ő
fog megjelenni, mintha vízszintesen
tartaná a fényképez
ő
gépet.
• A kijelz
ő
színét a
vagy a
gombbal változtathatja meg.
• Az óra elt
ű
nik a kijelz
ő
r
ő
l, amikor letelik a megjelenítési id
ő
tartam,
vagy egy gombot használ a következ
ő
m
ű
velethez.
• Az óra megjelenítési id
ő
tartama a
menüben adható meg
(56. old.)
.
• Az óra nem jeleníthet
ő
meg nagyított képeknél vagy ha
indexlejátszás módot használ.
Sample
This manual is suitable for devices