Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 46 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 226
44
A fényképez
ő
gép hátán található jelz
ő
fények a következ
ő
esetekben
világítanak vagy villognak.
• Fels
ő
jelz
ő
fény
• Alsó jelz
ő
fény
Jelz
ő
fények
Zöld:
Felvételre kész (hangjelzés kétszer)/kijelz
ő
kikapcsolva
Zölden villogó:
Ritka id
ő
köz
ű
(videó) felvételekor/kép
rögzítésekor/olvasásakor/törlésekor/átvitelekor
(számítógéphez/nyomtatóhoz csatlakoztatva)
Narancssárga:
felvételre kész (vaku bekapcsolva)
Narancssárgán
villogó:
felvételre kész (figyelmeztetés a fényképez
ő
gép
bemozdulására)
Sárga:
Makró mód/végtelen mód/AF rögzítés mód
Sárgán villogó:
Élességállítási probléma (hangjelzés egyszer)
Zölden villogó jelz
ő
fénynél ne hajtsa végre a következ
ő
m
ű
veleteket. Ezek a képadatok sérülését okozhatják:
-
a fényképez
ő
gép mozgatása vagy meglökése,
-
a fényképez
ő
gép kikapcsolása vagy a memóriakártya/
akkumulátor fedelének kinyitása.
Sample
This manual is suitable for devices