Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 32 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 226
Képek áttöltése számítógépre
30
Els
ő
lépések
A Közvetlen átvitel menü alábbi beállításaival megadhatja a képek
letöltésének módját.
Minden kép/Új képek/DPOF átvitel képei
1.
A
vagy
gombbal válassza a
,
vagy
lehet
ő
séget, majd nyomja meg a
gombot.
• Megkezd
ő
dik a képek áttöltése.
Az áttöltés ideje alatt a
gomb
kéken villog.
• A m
ű
velet befejezése után ismét
a Közvetlen átvitel menü jelenik meg.
• Az áttöltés leállításához nyomja meg
a
FUNC./SET
gombot.
Választás, átvitel/Háttérkép
1.
A
vagy
gombbal válassza a
vagy
lehet
ő
séget, majd nyomja meg a
(vagy
)
gombot.
Minden kép
Az összes kép átvitele és mentése a számítógépre.
Új képek
Csak a korábban még át nem vitt képek áttöltése és
mentése a számítógépen.
DPOF átvitel
képei
Csak a DPOF beállításainak megfelel
ő
képek
áttöltése és mentése a számítógépre.
Választás,
átvitel
A megtekintés után kijelölt képek átvitele és
mentése a számítógépre.
Háttérkép
A megtekintés után kijelölt képek átvitele és
mentése a számítógépre. Az átvitt képek
háttérképként jelennek meg a számítógép asztalán.
Sample
This manual is suitable for devices