Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 30 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 226
Képek áttöltése számítógépre
28
Els
ő
lépések
4.
A CameraWindow ablak megjelenítése.
Windows
1. Válassza a [Canon CameraWindow]
elemet, és kattintson az [OK]
gombra.
Megjelenik a CameraWindow ablak.
Macintosh
A fényképez
ő
gép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása
után a CameraWindow párbeszédpanel jelenik meg.
Ha a párbeszédpanel nem látható, kattintson a [CameraWindow]
ikonra a Dock-ban (a képerny
ő
alján megjelen
ő
sávon).
A képek áttöltésének el
ő
készítése befejez
ő
dött. Lépjen a
Képek
áttöltése a fényképez
ő
gép segítségével (Közvetlen átvitel)
cím
ű
részben leírt m
ű
veletekhez
(29. old.)
(kivéve Windows 2000).
Ha az Események párbeszédpanel nem jelenik meg, kattintson
a [Start] gombra, és válassza sorban a [All Programs/Minden
program] vagy a [Programs/Programok], [Canon Utilities],
[CameraWindow], [CameraWindow] és [CameraWindow]
parancsot.
A
Szoftver használati útmutató
ismerteti, hogy a képeket
hogyan töltheti le számítógépe segítségével.
Windows 2000 esetén csak a számítógép segítségével
tölthet át képeket.
Sample
This manual is suitable for devices